Mitsubishi thách thức cạnh tranh. Nó được gọi là Hội Chữ