Phương pháp quản lí đối với thị trường BĐS

*Xây dựng duy nhất số chuẩn: Cho đến nay cơ quan nhà nước vẫn chưa ban hành duy nhất số chuẩn (bao gồm kiến thức về giá cả, kiến thức về mặt hàng, chủng loại). Khi Luật thị trường bất động sản được ban hành các cơ quản lí nhà nước có dự kiến là sẽ ban hành duy nhất số chuẩn vào quý I năm 2009 trên cơ lấy dữ liệu và kiến thức từ các sàn phân phối chuẩn trên cả nước. Tuy nhiên với tình hình hiện nay thì sàn phân phối đạt chuẩn nhưng kiến thức trang bị cho cơ quản lí chưa đạt chuẩn. Vì vậy mà cho đến nay cơ quan quản lí nhà nước vẫn chưa ban hành được duy nhất số chuẩn. Nếu SGD của nhà nước của nhà nước ra thế hệ thì vấn đề trang bị kiến thức cho cơ quan quản lí nhà nước xây dựng duy nhất số chuẩn sẽ sớm được thực hiện và có hiệu quả.

Xác định tiêu chí và thủ tục sinh hoạt của sàn phân phối chuẩn

Hiện nay nhà nước vẫn chưa đưa ra một tiêu chí, thủ tục sinh hoạt của một sàn phân phối chuẩn. Những tiêu chí mà Bộ xây dựng đưa ra: sàn phải có diện tích từ 50m2 trở lên, phải có ít nhất hai nhân viên mô giới trở lên…là các tiêu chí cho các sàn đủ tiện nghi hoạt động.

Phương pháp quản lí đối với thị trường BĐS

Thực trạng sinh hoạt của các sàn phân phối hiện nay rất bát nháo không đồng bộ và thống nhất, kiến thức không đảm bảo chính xác và minh bạch. Mỗi sàn có một tiêu chí, một thủ tục làm việc khác nhau, không thống nhất. Trên doanh nghiệp phát triển các SGD BĐS của nhà nước các cơ quan lí sẽ nhanh chóng đưa ra một mô hình sàn chuẩn với các tiêu chí và thủ tục sinh hoạt nhất định trên doanh nghiệp rút kinh nghiệm của các sàn phân phối tư nhân và sàn phân phối của nhà nước.

* Tuy nhiên vấn đề thành lập các SGD của nhà nước cần phải lưu ý đến các luật của pháp luật đảm bảo tính bình đẳng giữa một các sàn không tạo lên các bất lợi cho các sàn phân phối của tư nhân. Vì mục đích thành lập sàn của nhà nước là thiết kế một công cụ giúp nhà nước thống kê thông tin, sàng lọc kiến thức và đặc biệt là kiểm soát kiểm soát các sàn phân phối đảm bảo cho các sàn này sinh hoạt chứng minh đúng theo luật của pháp luật mà vẫn đảm bảo được lợi ích cho các doanh nghiệp.

❆❆❆ Thông tin chi tiết ❆❆❆
Website tham khảo
Liên hệ : (028) 73 066 099
Email : vietnam@propzy.com
◙  Facebook Propzy
https://www.facebook.com/propzyvietnam ⇚⇚⇚ Click Ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On LinkedinVisit Us On Instagram