Một số giải pháp đối với thị trường BĐS thứ cấp – Phần 2

Hiện nay, thị trường bất động sản TP.HCM đang hoạt động nhưng có nhiều khiếm khuyết. Một trong những khiếm khuyết đó là thiếu vắng các tổ chức dịch vụ hỗ trợ. Vì vậy, cần hoàn thiện cơ cấu tổ chức của thị trường, bao gồm việc hoàn thiện các tổ chức sẵn có và thành lập mới các tổ chức còn thiếu như các công ty điền địa của Nhà nước, các tổ chức trung gian, môi giơi, định giá, tư vấn, bảo hiểm, thông tin, tài chính… về bất động sản. Gắn liền với việc hình thành các tổ chức, Nhà nước phải tạo khung khổ pháp lý, ban hành các quy định hướng dẫn hoạt động, tạo cơ chế vận hành nhịp nhàng và thông suốt của tất cả các chủ thể thuộc bên cung, bên cầu, và các tổ chức trung gian cũng như các chủ thể quản lý Nhà nước.

thị trường bất động sản

Đặc biệt, cần hoàn thiện sàn giao dịch bất động sản có dung lượng giao dịch cao, nhằm tạo điều kiện cho thị trường hoạt động minh bạch và có độ tin cậy cao. Sàn giao dịch bất động sản cần tập trung vào những chức năng cơ bản sau đây: thông tin về các nguồn cung bất động sản của tất cả các nguồn; thẩm định các đặc trưng, tính pháp lý, giá cả của bất động sản cũng như thực hiện dịch vụ pháp lý cho các bất động sản tham gia giao dịch; là cầu nối thực hiện thanh toán giữa các bên tham gia thị trường bất động sản cũng như giới thiệu các nguồn cung cấp tài chính cho các chủ thể có nhu cầu vay vốn, thế chấp bằng các bất động sản tham gia giao dịch trên thị trường…

Nhà nước cần sớm thiết lập một hệ thống đăng ký đất đai hiện đại trên phạm vi toàn quốc, bao gồm một mạng kết nối, trao đổi thông tin cập nhật giữa các cơ quan quản lý đất đai, thuế, ngân hàng thương mại, kho bạc Nhà nước các cấp, nhằm giúp Nhà nước kiểm soát được những biến động về diện tích, hiện trạng sử dụng đất và chủ sử dụng đất, để có biện pháp xử lý kịp thời trước những biến động của thị trường bất động sản. Mặt khác, hệ thống bất động sản lại là một công cụ thông tin để hỗ trợ thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch bất động sản.

❄ Xem thêm bản tin bất động sản : http://bit.ly/tintucbatdongsan <<<<< Click Xem Ngay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit Us On LinkedinVisit Us On Instagram