Xe có kích thước 4.253×1.800×1.441 và có chiều dài