Liên minh Renault-Nissan-Mitsubishi sẽ luôn luôn là một đối