Mới đây, Mercedes-Benz A-Class đã được demo tại Triển