Phần lớn công việc săn sóc em bé hàng ngày là giữ cho bé được sạch